דלג לכותרת דלג לתוכן ראשי דלג תחתון
לתרגם

 תחומי מחקר

 ממדעי הרוח ועד שירותי בריאות, COPH משתפת פעולה עם קהילות ועורכת מחקר בתחומים רבים.