לתרגם

תודה על הזכרונות

תודה גדולה לכל עובדי UNMH שהשתתפו באירועי הכנת כרטיס ולנטיין שנערכו ב-11-12 בפברואר.
לצוות הייתה הזדמנות להכין כרטיסים לקחת הביתה ולתת למטופלים שלנו
כרטיסי מטופל ניתנו לשירותי ההתנדבות וחולקו ביום האהבה.
צוות שירות התקשרות עובדים רוצה גם להודות ל- Cynde Tagg על תרומת הציוד.