לתרגם
$ {alt}
מאת אלן סטון

בחיים: ד"ר פאביה דוביק

במהדורה זו של בחיים ד"ר פאביה דוביק פותחת אודות לימודי רפואה, מכות סרטן ושמירה על עמידות.
קטגוריות: סיפורים מובילים