$ {alt}
מאת אלן סטון

פנים למחלות הקשורות לאבק

עובדי הכרייה בניו מקסיקו סובלים

בניו מקסיקו יש היסטוריה ארוכה ועשירה של כרייה. מחלות ריאה הקשורות לאבק היו תמיד בעיה בריאותית בקרב הכורים והשכיחות עלתה לאורך השנים על פי המרכז למדעי הבריאות של אוניברסיטת ניו מקסיקו, אקשי סוד, MD. הצוות שלו וה- UNM מרפאת ריאות בעיסוק לטפל בחולים מכל רחבי ניו מקסיקו. חלק מהמטופלים שלהם נפתחו על הניסיון שלהם במכרות ועל ההשפעות ארוכות הטווח של כרייה.

קטגוריות: מעורבות קהילתית, בריאות, חדשות אתה יכול להשתמש, מחקר, בית הספר לרפואה, סיפורים מובילים