לתרגם

הבוחרים עוברים היטל בית חולים, מקבלים נציבים חדשים במחוז, שומרים על נציגי מדינה מאזור RR | ריו רנצ'ו אובזרבר

תוכן $