$ {alt}
מאת רבקה סנה

RADx-UP

מחקר UNM שואף לצמצם את התפשטות COVID-19 בכורים בניו מקסיקו

מגיפת COVID-19 השפיעה באופן לא פרופורציונלי אוכלוסיות חלשות בניו מקסיקו - וכורים הם מהנפגעים ביותר.

Akshay Sood, MD, פרופסור במחלקה הפנימית באוניברסיטת ניו מקסיקו, מומנה על ידי תוכנית ה- RADx-UP של המכונים הלאומיים לבדיקת מניעה וניהול COVID-19 בכורים בניו מקסיקו. המענק של 1.7 מיליון דולר הוא היחיד מסוגו במדינה.

סוד, המחזיק גם בכיסא המוקדש למרכז הרפואי של הכורים קולפקס במחלות ריאה הקשורות לכרייה, מסביר כי כורים נחשפים כל הזמן לזיהום אוויר מהחלקיקים באבק שהם נושמים.

"יש מגיפה של מחלות ריאה הקשורות לאבק, כגון ריאה שחורה, בארצות הברית, ואנו נמצאים בחוד החנית במאבק במגיפה הזו", אומר סוד ומוסיף כי המונח "טווינדי", טבע במקור לתיאור הופעה בו זמנית של COVID-19 ושפעת, יכולה להיות מיושמת גם במיזוג מגיפת הריאות השחורות ו- COVID-19.

"יש גם עדויות לכך שקהילות שחיות עם זיהום אוויר חלקיקי גבוה נמצאות בסיכון למות מ- COVID-19", אומר סוד.

בנוסף לתנאי מקום העבודה, אופי העבודה גורם גם לכורים להיות רגישים במיוחד ל- COVID-19. "בשונה מאיתנו, שיכולים להיות עם לוחות זמנים גמישים, לעבוד בטלפון ולשמור על מרחקים בטוחים בהתאם להנחיות, כורים לא יכולים לעשות כל אחד מהאמור לעיל", אומר סוד. "שלוש ההנחיות העיקריות הללו שכולנו מקפידות עליהן אינן חלות על כורים".

כרייה נחשבה לתעשייה חיונית לכלכלת ניו מקסיקו, הוא אומר. "אם המכרות האלה ייסגרו, ביטחון האנרגיה של המדינה שלנו יפגע". סוד וצוותו לא היו מעוניינים רק ללמוד מקום עבודה חיוני, אלא גם רצו למקד את המחקר במקום עבודה כפרי.

"הכורים הם אוכלוסייה מקופחת ובעיקר מיעוטים וכפריים שהם ייחודיים למדי והם נמצאים בסיכון לפתח COVID-19 ולסבול מסיבוכים הקשורים ל- COVID-19", אומר סוד.

כשני שלישים מאוכלוסיית הכורים הינם היספנים או הודים אמריקאים, והם נוטים להיות גברים, שניהם נחשבים לקבוצות בסיכון גבוה, אומר סוד. "כמה נתונים מניו מקסיקו מצביעים על כך שהעומס הנגיפי גבוה יותר באוכלוסיות ההודיות האמריקאיות, וגם אוכלוסיות אלה נוטות להיות סימפטומטיות יותר", הוא אומר.

בעיה נוספת העולה במגיפת COVID-19 היא התפתחות מקרים אסימפטומטיים. "עלינו להיות מסוגלים לסקר מקרים סימפטומטיים ואסמפטומטיים כאחד", אומר סוד.

המחקר ישתמש בבדיקות מעקב פשוטות וחדישות מבלי להסתמך על בדיקות RT-PCR סטנדרטיות המשמשות בבתי חולים. כלי המעקב, המכונה גם בדיקת אינדקס, מבוסס על אנטיגן, ונדרש רק 15 דקות להשלמתו. זה ייחשב כמבחן נקודת טיפול, כלומר יושלם באתר האיסוף או בקרבתו.

"הגישה שלנו היא לבצע בדיקות תכופות בכל משמרת עבודה חלופית, ואנחנו נבקש מאנשים לעשות את ספוגי האף שלהם", מסביר סוד.

המחקר הראשוני ישווה את היכולת של שתי הבדיקות לאתר את נוכחות COVID-19 משטח ספוגית אף-גרון. "לא רק [המחקר] יאפשר לנו לייצר נתוני מחקר שימושיים, אלא גם להציע כלים שאינם קיימים בשום מקום בארץ על בסיס מסחרי", אומר סוד.

סוד וצוותו הרב תחומי, הכולל כורים בקהילה וקציני כרייה, נרגשים להתחיל את הפרויקט. 

"מחקר זה באמת משתלב במחויבות ארוכת הטווח שיש לאוניברסיטת ניו מקסיקו כלפי כורי המיעוט הגזעיים/האתניים בעיקר בניו מקסיקו", הוא אומר. "זה עוד חלק מהסיפור שלנו לטווח הארוך".

קטגוריות: מעורבות קהילתית, בריאות, מחקר, בית הספר לרפואה, סיפורים מובילים