חינוך

מלגת מחקר: אוניברסיטת ניו מקסיקו (2002-2004), RIOS NET, רפואת משפחה וקהילה
בוגר בית - ספר:
אוניברסיטת ניו מקסיקו (2003), אנתרופולוגיה תרבותית