דלג לכותרת דלג לתוכן ראשי דלג תחתון

המשרד לעניינים אקדמיים השתנה

משרד מדעי הבריאות של UNM לעניינים אקדמיים חולק למשרד לענייני אקדמיה של הפקולטה ולמשרד לענייני סטודנטים.

כדי לבקר באתרי האינטרנט שלהם, אנא עיין בכפתורים למטה.


הפקולטה לעניינים אקדמיים ענייני סטודנטים אקדמיים