דלג לכותרת דלג לתוכן ראשי דלג תחתון
לתרגם

המשרד לבריאות הקהילה

 

המשרד לבריאות הקהילה של אוניברסיטת ניו מקסיקו (OCH) ממלא תפקיד חיוני בקידום שיוויון הבריאות והבריאות לכל המקסיקנים החדשים. OCH מכירה בכך שקובעים חברתיים, כגון דיור, חינוך, מזון, תחבורה, שירותים, הכנסה והכלה חברתית, ממלאים תפקיד גדול בהרבה בבריאות מאשר מערכת הבריאות.

OCH פיתחה אסטרטגיות רבות עוצמה להתייחסות לקובעים אלה, שמתחילות בנגיעת חייהם של פרטים והרחבה לקהילות, למדינה, לאום ולעולם.